Mediacija

Mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). Lyginant su teismo procesu, mediacija yra trumpesnė, lankstesnė ir efektyvesnė. Gausioje praktikoje dažnai susiduriame su situacijomis, kai galima išvengti bylinėjimosi, konfliktų, ilgo teismo proceso, sėkmingai taikant mediacija. Pažymėtina, jog kartais mediacijos procesas prieš ginčo nagrinėjimą teismine tvarka yra privalomas (pavyzdžiui, šeimos bylose). Mediacijos metu situacija yra sprendžiama padedant trečiajam asmeniui – mediatoriui, kuris dialogo būdu stengiasi padėti šalims susitarti dėl abiem šalims priimtino sprendimo.

  • Teikiame mediatoriaus paslaugas šeimos teisės srityje;
  • Teikiame mediatoriaus paslaugas teisminiuose ir ikiteisminiuose baudžiamosios, darbo, sutarčių bei administraciniuose ginčuose;
  • Atstovaujame kliento interesus viso mediacijos proceso metu ir teisme;
  • Parengiame ir teikiame teismui mediacijos metu sudarytas taikos sutartis.