Konsultuojame visais teisiniais klausimais susijusiais su krovinių ir keleivių gabenimu tiek vietiniais, tiek tarptautiniais maršrutais, kelių, geležinkelių, jūros ir oro transportu, ekspedijavimu ir agentavimu. Taip pat rengiame bei peržiūrime sutartis, konsultuojame dėl nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatų transporto teisės srityje. Teikiame išvadas dėl civilinės atsakomybės vežėjui taikymo, ribojimo ar atleidimo. Rengiame krovinių ir keleivių vežimo, ekspedijavimo sutartis, pretenzijas dėl krovinių praradimo, sugadinimo, nuostolių atlyginimo, bei kitus su krovinių ir keleivių vežimu susijusius dokumentus. Kontoros teisininkai yra gerai susipažinę su visų transporto rūšių specifika, turi patirties spręsti įvairaus pobūdžio ginčus, ir sudaryti komercines sutartis šioje srityje.