Sprendžiame ginčus kilusius dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Konsultuojame ir rengiame procesinius dokumentus sutarčių nutraukimo, negaliojimo ir nuginčijimo klausimais. Konsultuojame prievolių įvykdymo užtikrinimo, skolos perkėlimo ir reikalavimo perėjimo trečiajam asmeniui klausimais, užtikriname kreditorių interesų gynimą. Taip pat konsultuojame nuostolių, žalos atlyginimo, delspinigių priteisimo, skolos perkėlimo, prievolių pabaigos ir restitucijos klausimais.