Mama testamentu man paliko visą savo turtą po mirties. Vėliau nusprendė pakeisti testamentą ir sudarė kitą testamentą, kuriuo pusę buto paliko savo broliui. Mamos brolis mirė jau prieš kelerius metus, o mama mirė prieš kelias savaites. Norėjau pasiteirauti, ar galioja testamentas, kuriuo man paliko visą turtą ir ar man atiteks visas mamos turtas, ar mirusiam broliui tekusi pusės buto dalis bus paveldima pagal įstatymą?

Kaip matyti iš pateiktos situacijos, antruoju testamentu testatorė išreiškė savo valią pakeisti ankstesnio testamento konkrečias dalis. Pagal CK 5.35 straipsnio 2 dalies nuostatą, vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą ar jo dalį, kuri prieštarauja vėliau sudarytam testamentui. Taigi pirmesnis testamentas, kuriuo testatorė visą savo turtą paliko Jums, testatorei sudarius vėlesnį testamentą, liko galioti, išskyrus jo dalį dėl ½ dalies buto.

Broliui testamentu palikta buto dalis šiuo atveju bus paveldima pagal įstatymą, kadangi paveldint pagal testamentą įpėdiniais gali būti fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties momentu. Taigi, jeigu asmuo, kuriam testatorius paliko turto, mirė anksčiau negu testatorius, teisių perėmimo tarp jų neatsiranda, anksčiau miręs asmuo nėra laikomas įpėdiniu. Kadangi paveldėjimo teisiniai santykiai tarp mamos brolio ir palikėjos (mamos) neatsirado, todėl mamos broliui buvusi paskirta testamentu turto dalis turėtų būti laikoma testamentu nepaskirta ir paveldima pagal įstatymą (CK 5.2 str. 2 d.; 5.22 str., 5.35 str. 2 d.).

Skaityti daugiau: http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/01/03/112/ipedinis-mire-anksciau-nei-testatorius-kam-atiteks-jo-turtas/#ixzz4chLFaIhA