„Advocatera“ teisininkai teikia profesionalę teisinę pagalbą derybų metu. Atstovaujame klientus tiek šalių derybose, teik ginčų sprendimo institucijose. Kontoros teisininkai
turi ilgametę patirtį atstovaudami klientus ikisutartiniuose santykiuose – derybose bei pasirašant ketinimų protokolus, rengiant sutarčių projektus tiek su Lietuvos, tiek ir su užsienio subjektais. Daugelyje civilinių sutarčių nustatoma sąlyga, kad kilus ginčui tarp sutarties šalių, pirmiausia kilusį nesutarimą bus siekiama išspręsti tarpusavio derybomis ir tik nepavykus ginčo išspręsti derybomis bus kreipiamasi į teismą. Ilgametė patirtis teisės srityje ir sukauptos žinios padeda ginčus išspręsti taikiai, pasitelkiant derybas ir nesikreipiant į teismą. Tokiu būdu derybas vedančios šalys pasiekia kompromisą, išvengia konflikto ir patenkina savo interesus.