Daiktinė teisė – tai absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš šių teisių. Konsultuojame ir sprendžiame ginčus dėl daikto valdymo, naudojimosi, disponavimo pažeidimų. Teikiame visas būtinas teisines paslaugas nuosavybės, savininko teisių apsaugos ir gynimo, atskirų turtinių teisių į daiktą (valdymo, naudojimosi, disponavimo), turtinių teisių suvaržymo (servitutas, uzufruktas, įkeitimas, hipoteka, areštas ir kt.) ir kitais nuosavybės bei daiktinės teisės klausimais. Taip pat sprendžiame teisinius ginčus kilusius dėl gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo, pastatų statymo, rekonstrukcijos, naudojimosi ribų nustatymo, atidalinimo iš bendro turto.