Ar galima atgauti skolą skolininkui mirus

Buvau paskolinęs ne mažą pinigų sumą draugui. Turiu ir paskolos sutartį, kaip įrodymą. Deja, prieš mėnesį draugas mirė, taip ir nespėjęs grąžinti paskolos. Ar dar galiu kažkaip atgauti skolą?  Paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi visą palikėjo turtą – tiek materialųjį, tiek turtines teises, taip pat prievoles (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Iš

Kas yra uzufruktas

Gavau pasiūlymą parduoti butą, nustatant man uzufrukto teisę jame gyventi. Tačiau nelabai suprantu, ką reiškia tas uzufruktas? Usus fructus (lot.) – naudojimasis svetimu turtu (be nuosavybės teisės). Įstatyme uzufruktas apibūdintas kaip asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš

Ar reikalingas bendraturčio sutikimas, norint išnuomoti bendro turto dalį

Kartu su kitu asmeniu dviese bendrosios dalinės nuosavybes teise valdome namą. Bendraturtis nusprendė išnuomoti pusę namo kitiems asmenims. Apie tai man net nepranešė. Ar teisėti tokie jo veiksmai ar galiu reikalauti jo, kad išvarytų nuomininkus? Mes net neturime nusistatę naudojimosi tvarkos turtu. Viską jis atliko savavališkai. Bendraturčiui savo dalį nuomojant, perduodant panaudai ar pan., teisiškai

Ką daryti praleidus vekselio pateikimo ir apmokėjimo terminą

Prieš 4 metus pasirašiau vekselį su draugu, kuriam paskolinau 10 000,00 Eur. Pinigų jis man iki šiol negrąžino ir nebemanau, kad grąžins. Buvau pas notarą su vekseliu dėl vykdomojo rašto išdavimo, tačiau paaiškėjo, kad vekselis yra bevertis, kadangi praleidau vekselio pateikimo terminą. Sakykite, ar turėdamas tik vekselį galėčiau teisme įrodyti, kad paskolinau pinigus? Vekselis –

Kas yra preliminari sutartis

Norime parduoti butą. Nekilnojamojo turto agentas rado pirkėją ir siūlo mums pasirašyti preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau su vyru nesuprantame kas čia per sutartis, kam ji skirta. Civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių gali nuspręsti pagrindinės sutarties nesudaryti iš karto, o numatyti, kad ją sudarys ateityje (tokiomis priežastimis gali būti, pavyzdžiui, tam tikro

Vartotojo teisės įsigijus nekokybišką daiktą

Užsisakėme baldus, bet juos pagamino labai nekokybiškai. Sakykite, kokius reikalavimus galime kelti rangovui?  Iš pateiktos situacijos matyti, jog nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai. Tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš