Kažkada pas fotografą pasidariau keletą nuotraukų tiesiog pajuokavimui. Dabar labai baisu, kad jis tas nuotraukas panaudos kokiai nors reklamai, ar jis turėtų tokią teisę?

Teisės į atvaizdą apsaugos esmė yra ta, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai. Asmens sutikimo nereikia tik tokiu atveju, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Tačiau asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos šiais atvejais, negalima demonstruoti, atgaminti ir parduoti, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.

Įstatymai nenumato kokia forma turi būti duotas sutikimas, taigi jis gali būti duotas tiek žodžiu, tiek raštu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad sutikimas fotografuotis dar  nereiškia ir sutikimo nuotrauką bet kokiu būdu atgaminti, parduoti, demonstruoti, spausdinti, nes tai, kad asmuo galėjo sutikti (ar pats to prašė) būti fotografuojamas, dar nereiškia, kad jis davė ir sutikimą savo nuotrauką naudoti reklamos tikslais ir panašiai.

Kai atvaizdas panaudojamas reklamai, reikalingas specialus sutikimas, kurio turinį sudarytų ir tai, kad pozuotojui žinoma jo atvaizdo naudojimo reklamai sąlyga ir jis su tuo sutinka. Toks teisinis reguliavimas išplaukia iš to, kad ginama asmens teisė į atvaizdą, kaip teisės į privatumą dalis, ir jos prasmė yra apsaugoti asmenį nuo galimų finansinių ir moralinių nuostolių, susijusių su neteisėtu asmens atvaizdo panaudojimu komerciniais ar kitokiais tikslais. Asmuo, sutikdamas su atvaizdo panaudojimu reklamai už atlygį ar be jo, tačiau būdamas informuotas apie komercines panaudojimo aplinkybes, savo valia nusprendžia dėl jam priklausančių teisių realizavimo. Jis turi apsispręsti, ar jam tinka dalyvauti komercinėje veikloje, ar jam priimtina reklamuoti konkretų asmenį, prekę ar paslaugą, taip pat svarstyti kitas jam aktualias aplinkybes, taip pat dalyvavimo tokioje veikloje sąlygas. Tai, ar atsisakyti dalies privatumo dėl komercinių sumetimų, sprendimo teisė priklauso tos teisės turėtojui, todėl publikuotojui turi būti žinoma asmens nuostata, kad sutinkama su publikavimu ir pakankamai aišku, kokiomis sąlygomis leidžiama publikuoti. Jeigu dėl publikavimo sąlygų yra abejonių, tai jos turi būti vertinamos teisių turėtojo naudai, o ne asmens, galinčio įgyti teises naudai, kadangi  prioritetas visais atvejais turi būti atiduodamas ne komercinio intereso, o privatumo gynimui.

Taigi, nesusitarus su fotografu, dėl nuotraukų panaudojimo reklamos ar kitais komerciniais tikslais, jis teisės naudoti Jūsų atvaizdą šiems tikslams neturi.

Skaitykite daugiau: http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/05/08/112/ar-fotografas-gali-naudoti-tavo-nuotrauka-reklamai/#ixzz4iq5oQWJp