Atsakomybė įmonės vadovui už bankroto bylos nekėlimą, jeigu įmonė nemoki

Norėjau pasiteirauti, ar yra kokia atsakomybė įmonės vadovui ar kitiems asmenims, jei nekeli įmonei bankroto bylos, nors ir matai, kad įmonė jau nemoki?  Įmonių bankroto įstatymas numato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriais ir šie nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti