Kas yra uzufruktas

Gavau pasiūlymą parduoti butą, nustatant man uzufrukto teisę jame gyventi. Tačiau nelabai suprantu, ką reiškia tas uzufruktas? Usus fructus (lot.) – naudojimasis svetimu turtu (be nuosavybės teisės). Įstatyme uzufruktas apibūdintas kaip asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš