Ar reikalingas bendraturčio sutikimas, norint išnuomoti bendro turto dalį

Kartu su kitu asmeniu dviese bendrosios dalinės nuosavybes teise valdome namą. Bendraturtis nusprendė išnuomoti pusę namo kitiems asmenims. Apie tai man net nepranešė. Ar teisėti tokie jo veiksmai ar galiu reikalauti jo, kad išvarytų nuomininkus? Mes net neturime nusistatę naudojimosi tvarkos turtu. Viską jis atliko savavališkai. Bendraturčiui savo dalį nuomojant, perduodant panaudai ar pan., teisiškai