http://kaunas.kasvyksta.lt/2016/10/17/112/vienos-salies-naudai-itvirtintos-netesybos/

Buvome sudarę preliminarią buto pirkimo – pardavimo sutartį. Sutartyje numatėme netesybas, jei butą atsisakytų parduoti pardavėjas, tačiau nenumatėme netesybų, jei butą atsisakytų pirkti pirkėjas. Esu girdėjęs, kad tokiais atvejais galiu reikalauti netesybų tokio pat dydžio, kaip kad buvo nustatytos pardavėjui. Ar tiesa? Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius