http://kaunas.kasvyksta.lt/2016/05/23/112/skyrybu-atveju-bendras-turtas-gali-buti-dalinamas-ne-po-lygiai/

Noriu skirtis su savo vyru, kadangi sutuoktinis jau seniai visai nesirūpina šeima. Turime du vaikus ir vieną namą. Mano pajamos mažos, kitur kur gyventi neturiu. Tėvai ir padėti negali, nes jau visus pinigus savo sudėjo į šio namo statybą. Norėjau pasiteirauti, ar įstatymai numato kokias galimybes paskirstyti mūsų užgyventą turtą ne po lygiai? Taip, įstatymai