http://kaunas.kasvyksta.lt/2016/04/11/112/apie-panaudos-sutarties-nutraukima-butina-ispeti-pries-tris-menesius/

Močiutė man testamentu po mirties paliko butą, kuriame ji buvo leidusi gyventi laikinai mano pusbroliui. Paveldėtą butą ketinu parduoti, bet manau, kad pusbrolis išsikraustyti nesutiks. Ar galite paaiškinti, kokių veiksmų pirmiausia man reiktų imtis norint jį iškraustyti?   Iš pateiktos situacijos matyti, kad tarp Jūsų močiutės ir pusbrolio buvo susiklostę gyvenamosios patalpos panaudos santykiai, kurie tikėtina