http://kaunas.kasvyksta.lt/2016/03/08/112/darbo-gincu-komisijoje-turetos-bylinejimosi-islaidos-gali-buti-priteisiamos/

Darbdavys padavė pretenziją darbo ginčų komisijai dėl mano padarytų nuostolių atlyginimo. Norėjau pasiteirauti, ar darbo ginčų komisija gali priteisti bylinėjimosi išlaidas? Darbo ginčų komisijos nuostatai ir Darbo ginčų komisijos reglamentas numato, kad Darbo ginčų komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu. Ko pasėkoje išlaidos, patirtos nagrinėjant ginčą darbo ginčų komisijoje, kuri yra privalomas