http://kaunas.kasvyksta.lt/2015/07/13/112/teismas-gali-pakeisti-darbo-gincu-komisijos-sprendima/

Darbo ginčų komisija priėmė man neigiamą sprendimą. Ar kreipęsis į teismą galiu tikėtis kitokio teismo sprendimo? DK 296 straipsnyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos per mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos gali pareikšti ieškinį apylinkės teisme, vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso nuostatomis. Taigi iš šio