http://kaunas.kasvyksta.lt/2014/10/13/112/r-kazlauskiene-testamenta-uzgincyti-gali-tik-paveldejimo-teise-turintys-asmenys/

Ar galioja testamentas parašytas 1994 m.? Jame yra tik seniūnijos antspaudas ir sekretorės parašas. Kaip galima ji užginčyti? Testamentas yra nustatytos formos palikėjo patvarkymas dėl turto paveldėjimo savo mirties atveju. Tačiau paveldėjimo teisiniai santykiai atsiranda ne nuo testamento sudarymo momento, bet nuo testatoriaus mirties dienos. Asmenys įgavę palikimo teisę, per 3 mėnesius privalo priimti palikimą